Provozní řád TO TJ Spartak Polička

 • Hraní lze objednat osobně v provozních hodinách u správce areálu, nebo telefonicky na č. 604155375.
 • Hraní v době, kdy není správce přítomen, je třeba dohodnout nejméně 1 den předem.
 • O svátcích je provoz nepřerušen.
 • Každý hráč má možnost po ukončení hry se osprchovat a občerstvit se v tenisovém klubu.
 • Vstup do klubu (1. patro) pouze po přezutí.
 • Hra pouze v tenisové obuvi.
 • Zákaz kouření na dvorcích v budově i v hale.
 • Údržba povrchu kurtu po hře náležitým způsobem: tj. po ukončení hry nejprve dvorec porovnat hrablem, potom zamést stanoveným kruhovým způsobem a nakonec dvorec pokropit (pouze v létě).
 • Vrátit nářadí zpět na místo, kam patří.
 • Hrací hodina je 50 minut + 10 minut úprava dvorce.
 • Nepřítomnost hráčů v celou hodinu znamená, že mohou nastoupit další zájemci.
 • Hráči udržují na kurtech pořádek a neruší hráče hrající na sousedních dvorcích.
 • Správce je oprávněn kontrolovat a udělovat pokyny k dodržování provozního řádu a pořádku na kurtech. V případě nerespektování provozního řádu a pokynů může správce přerušit hru a vykázat hráče z areálu.
 • Rezervaci kurtu lze zrušit den předem, v případě nepříznivého počasí i týž den. V hale lze rezervaci zrušit po dohodě se správcem. V případě nenaplnění takto uvolněného kurtu je správce oprávněn účtovat storno poplatek až do výše 100 % ceny.
 • Námitky lze k rozhodnutí předložit výboru TO Polička.

 

Provoz na otevřených kurtech

 • Po – Pá  9,00 – 21,00 hod.
 • So   turnaje + veřejnost na objednání 9,00 – 20,00 hod.
 • Ne   9,00 – 20,00 hod.
   
 • O svátcích provoz nepřerušen
 • Kromě předepsaného způsobu úklidu dvorce po hře je třeba provést důkladné nakropení antuky

 

Provoz v hale

 • Po – Pá  15,00 – 21,00 hod.
 • So  turnaje + veřejnost na objednání 9,00 – 20,00 hod.
 • Ne  9,00 – 14,00 hod.
   
 • O svátcích provoz nepřerušen
   
 • Před vstupem do haly hlásit správci vstup do haly.
 • 10 min. před koncem hrací hodiny ukončit hru a upravit dvorec.
 • Střídání hráčů probíhá v celou hodinu a zodpovídají si za to sami hráči. Pokud je následující hodinu kurt volný, smí se po ohlášení správci (klidně i telefonicky) pokračovat ve hře.
 • Pro platbu za hru se započítává každá započatá půlhodina.
 • Platba za dvorec se provádí před zahájením hry správci.