Aktuality

V úterý 16.11.2021 v 16:00 hodin se v klubovně uskuteční členská schůze tenisového oddílu.

Program:

1) Informace o energetické situaci TO

2) Rozprava členů k dalšímu provozu haly v letošní, případně též příští halové sezóně

Výbor tenisového oddílu vyzývá členy k účasti na schůzi, jejímž hlavním bodem je zachování či ukončení provozu haly v letošní sezóně z důvodu významné změny cen za dodávání energií.

 

-VTO-

 

Datum vytvoření: Pátek, 12. Listopad 2021 - 7:15

Tenisový oddíl zdraví příznivce tenisu a oznamuje, že v pátek 8. 10. 2021 byla zahájena halová sezóna. Přijďte si zahrát a oslavit život sportem. Tenis na antuce - zdravý sport!

-VTO-

 

Datum vytvoření: Úterý, 5. Říjen 2021 - 22:13

Ve dnech 1. - 3. 10. 2021 se uskuteční pravidelné podzimní brigády pro zahájení zimní halové sezóny.

Program brigád:

1. 10. - Příprava horních kurtů

2. 10. 8:00 hodin (sobota) - HLAVNÍ BRIGÁDA - stavba haly

3. 10. - Dokončovací práce

4.10. - Zahájení zimní sezóny

Datum vytvoření: Středa, 15. Září 2021 - 21:18

Tenisový oddíl Polička oznamuje všem zájemcům, že od úterý 4. května 2021 je tenisový areál otevřen pro hru. Kurty je možné si objednávat obvyklým způsobem, tedy osobně, nebo telefonicky na čísle 604 155 378.

Vzhledem k panujícímu počasí a jarní kvalitě povrchu je nezbytně nutné hrát zpočátku opatrně a maximálně šetřit povrch kurtů.

Do odvolání dosud platných celostátních zdravotněbezpečnostních opatření bude občerstvení prodáváno pouze z okénka. Provoz šaten a sprch rovněž dle platných opatření.

Datum vytvoření: Úterý, 4. Květen 2021 - 21:13

Po promarněné zimě se blíží zahájení otevřené tenisové sezóny.

Ve dnech 30. 4. - 2. 5.  2021 (pátek - neděle) se uskuteční pravidelná jarní brigáda pro zahájení venkovní tenisové sezóny.

Program brigád:

30. 4., 15:00 hodin - Příprava kurtů a areálu

1. 5., 8:30 hodin (sobota) - HLAVNÍ BRIGÁDA - příprava kurtů a areálu

2. 5. - Dokončovací práce - čas dle Zdeňka

 

Datum vytvoření: Sobota, 10. Duben 2021 - 9:14

Protože vzhledem k nepolevujícím vládním zákazům a omezením všemožných občanských ale i sportovních aktivit je další provozování tenisové haly bez naděje na obnovení provozu ekonomicky nezdůvodnitelné, jsme nuceni halu v týdnu od 22. do 26. 2. 2021 zbourat. Akci provedeme v maximální možné míře svépomocí, v případě nutnosti částečně i dodavatelským způsobem. VTO tedy takto vyhlašuje první letošní členské brigády:

23. 2. 2021 v 15:00 hodin - vyklizení a příprava haly (světla, položení igelitů atd.)

Datum vytvoření: Sobota, 20. Únor 2021 - 11:48

Z důvodu opakovaného vládního zákazu provozu na vnitřních sportovištích jsme nuceni s platností od 18. 12. 2020  opět přerušit provoz tenisové haly.

Provoz zahájíme současně s dalším uvolněním tohoto opatření.

Situaci sledujeme a o zahájení provozu haly Vás budeme včas informovat.

-VTO-

Datum vytvoření: Pondělí, 21. Prosinec 2020 - 19:37

Na základě dlouho očekávaného, byť ještě jen velmi mírného uvolnění vládních opatření, zahajujeme zítřejším dnem halovou tenisovou sezónu. Od 3. 12.  je možné hrát v hale podle objednaných rezevací. Zpočátku se bude jednat o záběh do obvyklého provozu, tudíž klubovna a bufet ještě nebudou zprovozněny. K tomu dojde ihned po vyjasnění dalších podmínek provozu sportovišť. Pro objednání dalších hodin a rezervace kurtů se obracejte na správce pana Kýnu, tel. 604 155 378, nebo na pana Jílka tel. 608 725 973. Při vstupu do budovy a na sportoviště používejte, prosím, roušky.

Datum vytvoření: Středa, 2. Prosinec 2020 - 21:11

Z důvodu pokračujících restriktivních vládních opatření jsme nuceni nadále setrvat ve vyčkávacím režimu. Jako termín zahájení herní sezóny je stanoveno vládní vyhlášení 3. stupně škály PES.

Od tohoto okamžiku začneme v hale hrát dle objednávek a rezervací. Podmínky provozování bufetu a klubovny upřesníme dodatečně.

V okamžiku vyhlášení 3. stupně PES bude nutné "dostrojit" halu, tedy pověsit světla, natáhnout sítě atd. Zájemci o brigádu se předem přihlaste u Zdeňka.

Stav dále sledujeme a o zahájení provozu haly Vás budeme včas informovat.

-VTO-

Datum vytvoření: Sobota, 24. Říjen 2020 - 10:10

Výbor tenisového oddílu děkuje spřátelené veřejnosti a všem svým členům, kteří se podíleli na stavbě haly pro novou zimní sezónu. Samotné zahájení provozu je však třeba ještě odložit vzhledem k platným vládním opatřením. Věříme, že vláda tato opatření nebude protahovat nad původně oznámených 14 dní a všichni budeme moci po uplynutí této lhůty začít sportovat. Budeme na tento okamžik připravení a o zahájení provozu budeme všechny zájemce informovat obvyklým způsobem (především internetové stránky a Zdeněk na telefonu).

Datum vytvoření: Neděle, 11. Říjen 2020 - 20:29

Stránky