Podmínky členství

1. Oddílový poplatek:

 • Oddílový poplatek
  • do 19-ti let 500 Kč
  • dospělí  1 600 Kč
  • nad 62 let 600 Kč
    
 • Brigádnické hodiny
  • dospělí – jaro 8 h + podzim 8 h nebo 100 Kč za hodinu
  • do 18-ti let a nad 62 let – jaro 4 h + podzim 4 h nebo 100 Kč za hodinu
    
 • Oddílový poplatek musí být zaplacen do 30.4.. Kdo nezaplatí, přestává být členem.
 • Jarní brigádnické hodiny musí člen odpracovat do začátku svého hraní.
 • Podzimní hodiny se odpracují při stavbě haly. Neodpracované podzimní hodiny budou členovi připočítány na jaro následujícího roku.
 • Po splnění obou podmínek bude členovi vydána průkazka oddílu, opravňující k bezplatnému hraní na kurtech.
 • Oddílovou průkazku vydává Jílek Zdeněk, Pomezí 436.
 • Veškeré finanční částky vybírá službu konající správce.
 • Kdo nebude mít oddílovou průkazku nebo není členem oddílu, má možnost pronajmutí kurtu za 100 Kč za jednu hodinu.

 

2. Podmínky pro přijetí nových členů pro rok 2013

Přijímaní nových členů probíhá na Výroční členské schůzi a to písemnou žádostí TO.

 • Vstupní poplatek
  • Muži – 1 500 Kč
  • Ženy – 1 000 Kč
  • Dorost – 500 Kč
  • Žáci – 300 Kč

 

3. Přerušení členství

 • Členové mají možnost přerušení členství z vážných důvodů (zdravotních, dlouhodobého pobytu mimo trvalé bydliště atd.).
 • Přerušení se provádí písemnou žádostí doručenou výboru TO.
 • V případě kladného vyřízení, bude pro tento rok, člen osvobozen od svých povinností a práv a v dalším roce smí pokračovat v členství bez vstupního poplatku.
 • Udržovací poplatek je 200 Kč na rok.

 

4. Technická ustanovení

 • Objednávání kurtů je maximálně na jeden týden dopředu.
 • Jedna hrací hodina je např.: 16:00 – 16:50, zbývajících 10 min. je na úpravu dvorce, aby další hráči mohli začít v celou hodinu.
 • Další hráči však musí být přítomni na dvorcích nejméně 10 minut před zahájením svého hraní.
 • Dozor na dvorcích zajišťuje správce, který rozhoduje o činnosti v celém areálu.
 • Provozní řád je vyvěšen a musí se 100% dodržovat!
 • V případě porušení bude přestupek řešen výborem TO

 

Členové do 18-ti let se objednávají do 18:00 hodin když jdou hrát mezi sebou, pokud jsou dvorce volné, mohou hrát i déle.