Aktuality

Datum vytvoření: Pátek, 8. Září 2017 - 22:05

Výbor tenisového oddílu připomíná všem členům oddílu i spřáteleným osobám, že dne 30. 9. 2017 se uskuteční pravidelná brigáda - stavění haly. Začátek brigády: 8:00 hodin. Účast všech je nutná. Občerstvení je zajištěno jako obvykle. Sebou: obuv šetrnou k chůzi po hale a sluneční brýle.

Dokončující brigáda se uskuteční ještě dne 2. 10. 2017 - informace u p. Jílka.

Datum vytvoření: Pátek, 8. Září 2017 - 21:47

Výbor tenisového oddílu děkuje všem členům, kteří se zúčastnili dne 19.5. mimořádné brigády, jejímž cílem bylo zprovoznění horních kurtů a potažmo i celého areálu. Protože náš oddíl, přes všechnu snahu, v současné době nemá aktivního správce areálu, je jen na členech oddílu, jak vlastním přičiněním pomohou našemu klubu toto období překonat.

Děkujeme všem členům za pochopení.

-VTO-

Datum vytvoření: Pátek, 19. Květen 2017 - 22:23

Výbor tenisového oddílu připomíná všem členům oddílu i spřáteleným a jinak zúčastněným osobám, že se uskuteční pravidelná brigáda - bourání haly. Vzhledem k nepříznivému počasí se termín bourání opět posouvá. Tentokrát na sobotu 29.4.2017 od 8. hodin. Vyklízení haly se uskutečnilo ve čtvrtek 27.4. od 17 hodin. Frézování  a pohazování horních kurtů se uskuteční v náhradním termínu stanoveném Zdeňkem Jílkem.

Začátek bourání haly: sobota 29.4. v 8. hodin. Účast všech je nutná. Občerstvení je zajištěno jako obvykle. Sebou: obuv šetrnou k chůzi po hale a sluneční brýle.

Výbor TO žádá členy, aby nadále sledovali vývoj situace a přizpůsobili svůj program brigádě, jejíž průběh je dán vyšší mocí.

Bližší informace u p. Zdeňka Jílka.

Datum vytvoření: Sobota, 15. Duben 2017 - 13:53

Hledáme správce – možnost přivýdělku

Tenisový oddíl hledá správce (údržbáře) tenisového areálu pro letní sezónu 2017 (15.4. – 30.9.)

Charakter pracovněprávního vztahu: dohoda o provedení práce

Náplň práce:

- základní údržba dvorců (rovnání, kropení, pohazování antuky po větru a bouřce apod.)

- sekání trávníku

- zametání chodníků okolo dvorců

- drobné práce a opravy podle potřeby

Čas: Jedná se o práci v rozsahu zhruba 2 hodiny denně, cca 10 hodin týdně (Jedná se práci dle potřeby. Někdy víc, někdy míň.)

Odměna: 100 Kč /hod.

Datum vytvoření: Úterý, 7. Únor 2017 - 18:50

Výbor tenisového oddílu sděluje zájemcům o hru v hale, že je možné si ještě rezervovat kurty v úterý od 19. do 21. hodin (při minimální obsazenosti alespoň dvou kurtů), nebo v neděli od 13. do 14. hodin. Ostatní hodiny jsou v současnosti obsazeny a možné úpravy či výměny rezervovaných hodin jsou možné pouze po domluvě s p. Jílkem.

Datum vytvoření: Středa, 14. Září 2016 - 9:15

Výbor tenisového oddílu připomíná všem členům oddílu i spřáteleným osobám, že dne 1. 10. 2016 se uskuteční pravidelná brigáda - stavění haly. Začátek brigády: 8:00 hodin. Účast všech je nutná. Občerstvení je zajištěno jako obvykle. Sebou: obuv šetrnou k chůzi po hale a sluneční brýle.

Dokončující brigáda se uskuteční ještě dne 2. 10. 2016 - informace u p. Jílka.

 

Datum vytvoření: Středa, 14. Září 2016 - 9:02

Upozorňujeme členy tenisového klubu Polička i sportující veřejnost, že až do 1.10. jsou v provozu všechny kurty pro venkovní hru. Provozní doba je uvedena v samostatném odkazu. Kurty je možné zamlouvat u služby v kiosku případně u správce p. Jílka.

Omezení provozu o sobotách: v turnajové dny (viz. termínová listina pro rok 2016) je objednání kurtů možné pouze po dohodě s panem Jílkem. Ostatní soboty je provoz neomezen.

Omezení hry v neděli: vzhledem k jarním soutěžím družstev bude nedělní provoz v měsíci květnu omezen pouze na odpolední hraní (od 13. hodin). V ostatních měsících je nedělní provoz neomezen.

Datum vytvoření: Úterý, 12. Duben 2016 - 21:15

Ve dnech 8. - 10. 4. 2016 se uskuteční pravidelné jarní brigády pro zahájení otevřené tenisové sezóny.

Program brigád: 8.4. od 17. hodin (pátek) - příprava na bourání haly

9.4. od 8,00 hodin - HLAVNÍ BRIGÁDA - bourání haly

10.4. od 8,00 hodin - příprava kurtů na hru.

Výbor tenisového oddílu zve všechny členy i tradiční spolupracovníky k účasti v co nejhojnějším počtu. Doporučuje se vhodná obuv (šetrná k chůzi po plachtách) a sluneční brýle. - VTO -

Datum vytvoření: Čtvrtek, 24. Březen 2016 - 21:30

Dne 1.4.2016 (pátek) od 18:30 hodin se v budově TO Polička uskuteční výroční schůze klubu. Všichni členové jsou zváni.

-VTO-

Datum vytvoření: Čtvrtek, 24. Březen 2016 - 21:17

Stránky