Aktuality

 

Datum vytvoření: Neděle, 30. Srpen 2020 - 14:50

V pátek dne 19.6.2020 v 17.00 hodin se v budově tenisového oddílu uskuteční výroční členská schůze tenisového oddílu. Všichni členové jsou srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.

-VTO-

Datum vytvoření: Úterý, 2. Červen 2020 - 20:48

Výbor tenisového oddílu děkuje všem členům, kteří včas splnili podmínky členství a ostatním připomíná, že termín pro jejich splnění končí k 30.4.2020.

Odpracování chybějících brigádnických hodin je možné po dohodě se správcem panem Kýnou. Aktuálně je třeba provést tyto práce:

- vyčištění drenážních kanálků kolem kurtů

- oprava lavičky za kurty č. 1 a 2

- natírání sloupků oplocení

Současně s brigádnickými hodinami je třeba uhradit členské příspěvky: do 19-ti let 500 Kč, dospělí  1 600 Kč, nad 62 let 600 Kč.

Bez splnění podmínek členství hrají členové za podmínek veřejnosti.

-VTO-

Datum vytvoření: Neděle, 26. Duben 2020 - 21:36

Tenisový oddíl Polička oznamuje všem zájemcům, že od pondělí 20. dubna 2020 je tenisový areál otevřen pro hru. Kurty je možné si objednávat obvyklým způsobem, tedy osobně, nebo telefonicky na čísle 604 155 378.

Do odvolání dosud platných celostátních zdravotněbezpečnostních opatření bude občerstvení prodáváno pouze z okénka. Společné šatny a sprchy budou dočasně mimo provoz.

Přijďte si zahrát v nové sezóně!

-VTO-

Datum vytvoření: Neděle, 19. Duben 2020 - 13:31

Výbor tenisového oddílu děkuje spřátelené veřejnosti a všem svým členům, kteří se podíleli na přípravách bourání haly, jejím složení a následné přípravě tenisových kurtů na letní sezónu. Jsme si vědomi, že rozhodnutí o účasti na brigádě bylo letos ztíženo celostátními protikoronavirovými opatřeními a proto všem, kteří projevili v tomto směru odvahu a brigády se zúčastnili, děkujeme. Tím byl také v poměrně brzké době připraven areál pro letošní venkovní sezónu. Teď se tedy můžete přijít i zasportovat. Jste zváni!

-VTO-

Datum vytvoření: Neděle, 19. Duben 2020 - 13:07

S přihlédnutím k platným zdravotním opatřením se v sobotu 18.4.2020 od 8. hodin uskuteční bourání haly. Občerstvení zajištěno.

Sebou:

- obuv šetrnou k chůzi po plachtách

- sluneční brýle

- ústní roušku, či respirátor

 

K účasti vyzývá a zároveň za ni děkuje

VTO

Datum vytvoření: Pátek, 17. Duben 2020 - 14:48

V současnosti probíhají intenzivní práce na zahájení letního provozu našich dvorců. Spodní kurty budou uvedeny do provozu nejpozději k 20. dubnu. Horní budou zprovozněny po uklizení nafukovací haly, pravděpodobně rovněž k 20. dubnu.

Přijďte k nám uvítat a zahájit letní tenisovou sezonu!

-VTO-

 

Datum vytvoření: Čtvrtek, 9. Duben 2020 - 13:50

Z důvodu přetrvávajících zdravotněbezpečnostních opatření vlády ČR se členská schůze TO Polička v plánovaném termínu - 3.4.2020 - neuskuteční. O novém termínu schůze bude výbor tenisového oddílu včas informovat.

-VTO-

Datum vytvoření: Úterý, 31. Březen 2020 - 17:48

Z důvodu dalšího vládního nařízení k zajištění bezpečnosti a omezení šíření virové infekce přerušuje TO Polička od 12:00 hod. dne 16.3.2020 provoz tenisové haly. Provoz přerušujeme na nezbytně nutnou dobu. Neočekávanou situaci lze (a je třeba) využít k odpočinku, doléčení starších zranění, obnově strun a přípravě na znovu zahájení provozu kurtů. O opětovném zahájení provozu vás budeme neprodleně informovat.

-VTO-

Datum vytvoření: Pondělí, 16. Březen 2020 - 12:07

Z důvodu nařízení vlády týkajícího se omezení provozu na sportovištích řeší i TO Polička stávající situaci. Z důvodu předběžné opatrnosti a k vyjasnění situace bude ve dnech 13. a 14.3. tenisová hala uzavřena. O dalším postupu bude rozhodnuto během tohoto víkendu. Zda bude omezující opatření trvat i v dalším období, případně bude možné v provozu dále pokračovat, budou tenisová veřejnost i členové oddílu informování prostřednictvím našich stránek. Věříme, že k tenisové abstinenci budeme nuceni jen na nezbytně krátkou dobu.

-VTO-

 

 

Datum vytvoření: Čtvrtek, 12. Březen 2020 - 21:14

Stránky