Aktuality

Z důvodu opakovaného vládního zákazu provozu na vnitřních sportovištích jsme nuceni s platností od 18. 12. 2020  opět přerušit provoz tenisové haly.

Provoz zahájíme současně s dalším uvolněním tohoto opatření.

Situaci sledujeme a o zahájení provozu haly Vás budeme včas informovat.

-VTO-

Datum vytvoření: Pondělí, 21. Prosinec 2020 - 19:37

Na základě dlouho očekávaného, byť ještě jen velmi mírného uvolnění vládních opatření, zahajujeme zítřejším dnem halovou tenisovou sezónu. Od 3. 12.  je možné hrát v hale podle objednaných rezevací. Zpočátku se bude jednat o záběh do obvyklého provozu, tudíž klubovna a bufet ještě nebudou zprovozněny. K tomu dojde ihned po vyjasnění dalších podmínek provozu sportovišť. Pro objednání dalších hodin a rezervace kurtů se obracejte na správce pana Kýnu, tel. 604 155 378, nebo na pana Jílka tel. 608 725 973. Při vstupu do budovy a na sportoviště používejte, prosím, roušky.

Přejeme pěkné sportovní zážitky!

-VTO-

 

Datum vytvoření: Středa, 2. Prosinec 2020 - 21:11

Z důvodu pokračujících restriktivních vládních opatření jsme nuceni nadále setrvat ve vyčkávacím režimu. Jako termín zahájení herní sezóny je stanoveno vládní vyhlášení 3. stupně škály PES.

Od tohoto okamžiku začneme v hale hrát dle objednávek a rezervací. Podmínky provozování bufetu a klubovny upřesníme dodatečně.

V okamžiku vyhlášení 3. stupně PES bude nutné "dostrojit" halu, tedy pověsit světla, natáhnout sítě atd. Zájemci o brigádu se předem přihlaste u Zdeňka.

Stav dále sledujeme a o zahájení provozu haly Vás budeme včas informovat.

-VTO-

Datum vytvoření: Sobota, 24. Říjen 2020 - 10:10

Výbor tenisového oddílu děkuje spřátelené veřejnosti a všem svým členům, kteří se podíleli na stavbě haly pro novou zimní sezónu. Samotné zahájení provozu je však třeba ještě odložit vzhledem k platným vládním opatřením. Věříme, že vláda tato opatření nebude protahovat nad původně oznámených 14 dní a všichni budeme moci po uplynutí této lhůty začít sportovat. Budeme na tento okamžik připravení a o zahájení provozu budeme všechny zájemce informovat obvyklým způsobem (především internetové stránky a Zdeněk na telefonu). Pro zájemce o hru venku zůstávají v provozu spodní kurty a to dokud  to umožní klimatické podmínky. Hru je třeba domluvit se správcem p. Kýnou. Kiosek bude do zahájení provozu haly mimo provoz.

-VTO-

 

 

Datum vytvoření: Neděle, 11. Říjen 2020 - 20:29

Z důvodu předpovědi nepříznivého počasí na 3. 10. (silný vítr) se stavba haly uskuteční v náhradním termínu.

Tedy: ve dnech 9. - 11. 10. 2020 se uskuteční pravidelné podzimní brigády pro zahájení zimní halové sezóny.

Program brigád:

9. 10., 15. hodin - Příprava horních kurtů

10. 10., 8:00 hodin (sobota) - HLAVNÍ BRIGÁDA - stavba haly

11. 10., 8:30 hodin - Dokončovací práce

12.10. - zahájení zimní sezóny

Datum vytvoření: Neděle, 13. Září 2020 - 11:23

 

Datum vytvoření: Neděle, 30. Srpen 2020 - 14:50

V pátek dne 19.6.2020 v 17.00 hodin se v budově tenisového oddílu uskuteční výroční členská schůze tenisového oddílu. Všichni členové jsou srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.

-VTO-

Datum vytvoření: Úterý, 2. Červen 2020 - 20:48

Výbor tenisového oddílu děkuje všem členům, kteří včas splnili podmínky členství a ostatním připomíná, že termín pro jejich splnění končí k 30.4.2020.

Odpracování chybějících brigádnických hodin je možné po dohodě se správcem panem Kýnou. Aktuálně je třeba provést tyto práce:

- vyčištění drenážních kanálků kolem kurtů

- oprava lavičky za kurty č. 1 a 2

- natírání sloupků oplocení

Současně s brigádnickými hodinami je třeba uhradit členské příspěvky: do 19-ti let 500 Kč, dospělí  1 600 Kč, nad 62 let 600 Kč.

Bez splnění podmínek členství hrají členové za podmínek veřejnosti.

-VTO-

Datum vytvoření: Neděle, 26. Duben 2020 - 21:36

Tenisový oddíl Polička oznamuje všem zájemcům, že od pondělí 20. dubna 2020 je tenisový areál otevřen pro hru. Kurty je možné si objednávat obvyklým způsobem, tedy osobně, nebo telefonicky na čísle 604 155 378.

Do odvolání dosud platných celostátních zdravotněbezpečnostních opatření bude občerstvení prodáváno pouze z okénka. Společné šatny a sprchy budou dočasně mimo provoz.

Přijďte si zahrát v nové sezóně!

-VTO-

Datum vytvoření: Neděle, 19. Duben 2020 - 13:31

Výbor tenisového oddílu děkuje spřátelené veřejnosti a všem svým členům, kteří se podíleli na přípravách bourání haly, jejím složení a následné přípravě tenisových kurtů na letní sezónu. Jsme si vědomi, že rozhodnutí o účasti na brigádě bylo letos ztíženo celostátními protikoronavirovými opatřeními a proto všem, kteří projevili v tomto směru odvahu a brigády se zúčastnili, děkujeme. Tím byl také v poměrně brzké době připraven areál pro letošní venkovní sezónu. Teď se tedy můžete přijít i zasportovat. Jste zváni!

-VTO-

Datum vytvoření: Neděle, 19. Duben 2020 - 13:07

Stránky