Aktuality

Po zmařené zimě se blíží zahájení otevřené tenisové sezóny.

Ve dnech 14. - 15. 4.  2022 (čtvrtek, pátek) se uskuteční pravidelná jarní brigáda pro zahájení venkovní tenisové sezóny.

Program brigád:

14. 4.     15 - 17:00 hodin - příprava haly na složení, příprava areálu

15. 4.     od 11. hodin - HLAVNÍ BRIGÁDA - úklid haly - přeloženo na 23. 4.

26. 4.     od 15:30 hodin - připrava horních kurtů, dokončovací práce - dále termíny a časy dle Zdeňka

Datum vytvoření: Středa, 6. Duben 2022 - 21:10

Tenisový klub Polička oznamuje všem návštěvníkům haly, že od 18. 12. 2021 dochází k přerušení jejího provozu. Důvodem k tomuto opatření je jednak nepřiměřený nárůst cen energií, který nelze za současné situace kompenzovat všeobecně akceptovatelným zvýšením cen vstupného, jednak vládní opatření omezující přístup neočkovaných osob na vnitřní sportoviště. V případě tenisu příznivých okolností bude halová sezóna cca od března pokračovat, v opačném případě bude v tomto období definitivně ukončena a návrat na naše antukové kurty se uskuteční až se zahájením otevřené sezóny.

O další situaci budou všichni návštěvníci vyrozumívání obvyklým způsobem. Předplacené hodiny budou vyrovnány. Nastalé situace litujeme a společně s vámi se těšíme zpět na kurty.  -VTO-

Datum vytvoření: Pondělí, 20. Prosinec 2021 - 18:19

V úterý 16.11.2021 v 16:00 hodin se v klubovně uskuteční členská schůze tenisového oddílu.

Program:

1) Informace o energetické situaci TO

2) Rozprava členů k dalšímu provozu haly v letošní, případně též příští halové sezóně

Výbor tenisového oddílu vyzývá členy k účasti na schůzi, jejímž hlavním bodem je zachování či ukončení provozu haly v letošní sezóně z důvodu významné změny cen za dodávání energií.

 

-VTO-

 

Datum vytvoření: Pátek, 12. Listopad 2021 - 7:15

Tenisový oddíl zdraví příznivce tenisu a oznamuje, že v pátek 8. 10. 2021 byla zahájena halová sezóna. Přijďte si zahrát a oslavit život sportem. Tenis na antuce - zdravý sport!

-VTO-

 

Datum vytvoření: Úterý, 5. Říjen 2021 - 22:13

Ve dnech 1. - 3. 10. 2021 se uskuteční pravidelné podzimní brigády pro zahájení zimní halové sezóny.

Program brigád:

1. 10. - Příprava horních kurtů

2. 10. 8:00 hodin (sobota) - HLAVNÍ BRIGÁDA - stavba haly

3. 10. - Dokončovací práce

4.10. - Zahájení zimní sezóny

Výbor tenisového oddílu zve všechny členy i tradiční spolupracovníky k účasti v co nejhojnějším počtu. Doporučuje se vhodná obuv (šetrná k chůzi po plachtách) a sluneční brýle. Občerstvení zajištěno.

Členové oddílu obdrží při účasti na sobotní stavbě tenisové míče jako obvykle.

- VTO -

 

Datum vytvoření: Středa, 15. Září 2021 - 21:18

Tenisový oddíl Polička oznamuje všem zájemcům, že od úterý 4. května 2021 je tenisový areál otevřen pro hru. Kurty je možné si objednávat obvyklým způsobem, tedy osobně, nebo telefonicky na čísle 604 155 378.

Vzhledem k panujícímu počasí a jarní kvalitě povrchu je nezbytně nutné hrát zpočátku opatrně a maximálně šetřit povrch kurtů.

Do odvolání dosud platných celostátních zdravotněbezpečnostních opatření bude občerstvení prodáváno pouze z okénka. Provoz šaten a sprch rovněž dle platných opatření.

Přijďte si zahrát v nové sezóně a dohnat, co bylo zameškáno!

Podmínky hraní pro členy oddílu budou upřesněny do 15. 5. 2021

-VTO-

Datum vytvoření: Úterý, 4. Květen 2021 - 21:13

Po promarněné zimě se blíží zahájení otevřené tenisové sezóny.

Ve dnech 30. 4. - 2. 5.  2021 (pátek - neděle) se uskuteční pravidelná jarní brigáda pro zahájení venkovní tenisové sezóny.

Program brigád:

30. 4., 15:00 hodin - Příprava kurtů a areálu

1. 5., 8:30 hodin (sobota) - HLAVNÍ BRIGÁDA - příprava kurtů a areálu

2. 5. - Dokončovací práce - čas dle Zdeňka

 

Zahájení provozu alespoň tři kurtů očekáváme od 3. 5., samozřejmě s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. Bližší informace k zahájení provozu budou zveřejněny.

Datum vytvoření: Sobota, 10. Duben 2021 - 9:14

Protože vzhledem k nepolevujícím vládním zákazům a omezením všemožných občanských ale i sportovních aktivit je další provozování tenisové haly bez naděje na obnovení provozu ekonomicky nezdůvodnitelné, jsme nuceni halu v týdnu od 22. do 26. 2. 2021 zbourat. Akci provedeme v maximální možné míře svépomocí, v případě nutnosti částečně i dodavatelským způsobem. VTO tedy takto vyhlašuje první letošní členské brigády:

23. 2. 2021 v 15:00 hodin - vyklizení a příprava haly (světla, položení igelitů atd.)

25. 2. 2021 v 8:30 hodin - bourání haly - přijede 12 pracovníků demontážní firmy, kteří budou doplněni brigádníky z řad členů TO. Zájemci hlaste se co nejdříve u Zdeňka Jílka.

Datum vytvoření: Sobota, 20. Únor 2021 - 11:48

Z důvodu opakovaného vládního zákazu provozu na vnitřních sportovištích jsme nuceni s platností od 18. 12. 2020  opět přerušit provoz tenisové haly.

Provoz zahájíme současně s dalším uvolněním tohoto opatření.

Situaci sledujeme a o zahájení provozu haly Vás budeme včas informovat.

-VTO-

Datum vytvoření: Pondělí, 21. Prosinec 2020 - 19:37

Na základě dlouho očekávaného, byť ještě jen velmi mírného uvolnění vládních opatření, zahajujeme zítřejším dnem halovou tenisovou sezónu. Od 3. 12.  je možné hrát v hale podle objednaných rezevací. Zpočátku se bude jednat o záběh do obvyklého provozu, tudíž klubovna a bufet ještě nebudou zprovozněny. K tomu dojde ihned po vyjasnění dalších podmínek provozu sportovišť. Pro objednání dalších hodin a rezervace kurtů se obracejte na správce pana Kýnu, tel. 604 155 378, nebo na pana Jílka tel. 608 725 973. Při vstupu do budovy a na sportoviště používejte, prosím, roušky.

Přejeme pěkné sportovní zážitky!

-VTO-

 

Datum vytvoření: Středa, 2. Prosinec 2020 - 21:11

Stránky