6.4., 14.4., 20.4. - Bourání haly, jarní brigády - zahájení letní sezóny

Ve dnech 6. - 7. 4. 2019 se uskuteční pravidelné jarní brigády pro zahájení otevřené tenisové sezóny.

Jedná se o hlavní termín pro bourání haly, stanoven byl s ohledem na časové možnosti p. Jelínka, odborného vedoucího akce.

Program brigád:

5.4. od 17,00 hodin (pátek) - vyklizení haly

6.4. od 8,00 hodin (sobota) - HLAVNÍ BRIGÁDA - bourání haly

7.4. od 8,30 hodin (neděle) - příprava kurtů na hru.

Pro případ nepříznivého počasí byl jako náhradní stanoven ještě termín 14.4. od 8:00 hodin (neděle) - bourání haly, případně ještě i následující víkend 20.4. od 8:00 hod, (sobota) - bourání haly, a 21.4. od 8:30 (neděle), příprava kurtů na hru. Sledujte, prosím, internetové stránky, nebo nástěnku v budově klubu.

Výbor tenisového oddílu zve všechny členy i tradiční spolupracovníky k účasti v co nejhojnějším počtu. Doporučuje se vhodná obuv (šetrná k chůzi po plachtách) a sluneční brýle. Občerstvení zajištěno.

- VTO -

Zařazení článku (tagy):